Samverkan och normativ utveckling

Staffan Friberg

268 SEK

Art.nr.: 91-7267-329-X Kategori:

Beskrivning

Samverkan och normativ utveckling är en studie som riktar fokus mot den samverkan som sker mellan brukare, medarbetare och ledning i offentlig förvaltning. Studien visar att samverkansarbetet mellan brukare, medarbetare och ledning i den offentliga förvaltningen påverkas av värdegrundsförskjutningen från kollektiv- till individsyn. Detta märks främst genom att allt fler frågor av operativ karaktär avgörs och beslutas i samverkan mellan berörda aktörer på olika nivåer i den kommunala organisationen.
Genom ramlagstiftning har möjligheter skapats så att fattade beslut kan föras ut i den kommunala organisationens olika delar. Detta bidrar till en förstärkning av det samverkansarbete som sker mellan de olika aktörerna.
Brukares inflytande i offentlig förvaltning sker i det dagliga mötet där brukares egna normer och bilder av det gemensamma goda, möter det offentliga. I detta möte påverkar brukares egna normer den kommunala verksamheten, som i sin tur påverkar brukares normer. Genom samverkan mellan brukare och det offentliga nås en jämviktspunkt som formar ett gemensamt offentligt etos och en gemensam bild av hur den offentliga förvaltningen ska se ut och hur den ska utvecklas. Mötet mellan aktörerna och den samverkan som sker dem emellan har såtillvida en avgörande betydelse för utvecklingen av den offentliga verksamheten.

STAFFAN FRIBERG är filosofie doktor i rättssociologi, vid Lunds Universitet och arbetar som utredningschef, i Lomma kommun. Samverkan och normativ utveckling är en fördjupning av studien Normbildningsprocess genom brukarsamverkan, som är Staffan Fribergs doktorsavhandling i rättssociologi.

Ytterligare information

Vikt 546 g
Storlek 17 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

290

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-329-X