Samverkan mellan professionella och frivilliga vid katastrofhantering – skogsbranden i Västmanland

Sara Uhnoo

87 SEK

Art.nr.: 978-91-87521-27-0 Kategori:

Beskrivning

FRIVILLIGAS INSATSER VID KRISER OCH KATASTROFER OCH MYNDIGHETERS FÖRMÅGA ATT TA TILLVARA DESSA RESURSER ÄR ETT HÖGAKTUELLT ÄMNE. DENNA RAPPORT BIDRAR MED KUNSKAP OM SAMVERKAN MELLAN PROFESSIONELLA ORGANISATIONER OCH FRIVILLIGA AKTÖRER VID HANTERING AV KRIS- OCH KATASTROFSITUATIONER GENOM ATT PRESENTERA RESULTATEN FRÅN ETT FORSKNINGSPROJEKT OM HUR RÄDDNINGSTJÄNST OCH FRIVILLIGA SAMVERKADE UNDER DEN OMFATTANDE, UTDRAGNA OCH KOMPLICERADE RÄDDNINGSINSATS SOM UTSPELADE SIG I DE VÄSTMANLÄNDSKA SKOGARNA SOMMAREN 2014. ANALYSEN BASERAS PÅ KVALITATIVA INTERVJUER MED PROFESSIONELLA INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN, CENTRALA TJÄNSTEMÄN OCH OLIKA TYPER AV FRIVILLIGA SOM VAR INVOLVERADE I RÄDDNINGSINSATSERNA VID SKOGSBRANDEN. DÄRTILL HAR CENTRALA STYRDOKUMENT OCH UTVÄRDERINGAR SAMT DATA FRÅN SOCIALA MEDIER ANALYSERATS. FRIVILLIGAS INSATSER FRAMSTÅR SOM VÄRDEFULLA, MEN VI VISAR OCH DISKUTERAR ÄVEN EN RAD UTMANINGAR VID INTERAKTIONER MELLAN PROFESSIONELLA OCH FRIVILLIGA. KAPITLEN BELYSER PROFESSIONELLAS DISKRETIONELLA ÖVERVÄGANDEN, INTERPERSONELLT EMOTIONSARBETE I RELATION TILL SPONTANFRIVILLIGA, UTMANINGAR VID PRIVAT-OFFENTLIG KATASTROFSAMVERKAN, SAMT HYBRIDA POSITIONER OCH PRAKTIKER VID DELTIDSBRANDMÄNS OCH FRIVILLIGA RESURSGRUPPERS INSATSER VID SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND. SAMMANTAGET FRAMTRÄDER EN BILD AV PROFESSIONELLAS KOMPLEXA ARBETE OCH DE SVÅRA UTMANINGAR, DILEMMAN OCH BESLUT SOM DE STÄLLDES INFÖR VID EN SÅ OMFATTANDE KATASTROF SOM SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND 2014. RAPPORTENS RESULTAT KAN VARA AV PRAKTISKT VÄRDE FÖR PROFESSIONELLA SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT INTEGRERA FRIVILLIGA PÅ KONSTRUKTIVA SÄTT I OFFENTLIGA RÄDDNINGSINSATSER VID KOMMANDE KRISER OCH KATASTROFER, OCH SOM VILL FÖRBEREDA SIG INFÖR OCH UNDVIKA POTENTIELLT PROBLEMATISKA SITUATIONER. RESULTATEN KAN OCKSÅ VARA AV VÄRDE FÖR FRIVILLIGA AV OLIKA SLAG SOM ÄR INRIKTADE PÅ ATT SAMVERKA MED PROFESSIONELLA VID FRAMTIDA KRISER OCH KATASTROFER.

Ytterligare information

Vikt 103 g
Storlek 3 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

46

Publikationsår

2023

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-87521-27-0

ISSN

1404-8426

Volym

2022:2