När islam blev svenskt

Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010

Johan Cato

282 SEK

Art.nr.: 978-91-7473-384-6 Kategori:

Beskrivning

Doktorsavhandlingen När islam blev svenskt analyserar hur islam och muslimer har framställts i offentlig svensk politik 1975-2010. Studien lyfter fram hur den svenska staten och riksdagspartierna genom olika former av politiska ställningstaganden har försökt att administrera, kanalisera och slutligen konstruera en för dem acceptabel version av islam som omfamnar moderata värderingar, är sekulariserad och liberal.

Genom att analysera material från offentligt tryck, inklusive material från
riksdagen, tecknas i avhandlingen en bild av de förändringar som inträffat i den politiska debatten om islam och muslimer i Sverige under de senaste 35 åren. Under perioderna 1975-1980 och 1980-1990 diskuterades islam och muslimer i Sverige främst i relation till praktiska frågor, exempelvis utformningen av utbildningsväsendet och religiös slakt. Under 1990-talet vidgades politiken till att omfatta debatten om religiösa friskolor och invandring. Förändringen visade på en tydligare problematisering av islam och muslimer i det svenska samhället från politiskt håll. Under 2000-talet kom de politiska frågorna rörande islam och muslimer att handla om antisemitism, islamofobi och islamism.

Denna islamologiska studie åskådliggör hur en offentlig politisk diskurs
om islam och muslimer har formerats över tid och rört sig från en trevande inledning under andra halvan av 1970-talet med fokus på praktiska frågor om inklusion till att under 2000-talet handla om exklusion, särskilt vilka värderingar som är oacceptabla att hysa för individer i det svenska samhället.

Johan Cato är doktorand i islamologi vid CTR, Lunds universitet. När islam blev svenskt är hans doktorsavhandling.

Ytterligare information

Vikt 581 g
Storlek 19 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

314

Publikationsår

2012

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-7473-384-6

ISSN

1103-4882

Volym

33