Medbestämmande i det nya arbetslivet

Forskare analyserar och diskuterar inflytande i arbetslivet

Klas Levinson

124 SEK

Art.nr.: 987-91-89317-45-1 Kategori:

Beskrivning

Det har nu gått drygt trettio år sedan MBL trädde i kraft. Hur har det då gått? Är svenskt medbestämmande hållbart i dagens och framtidens arbetsliv?

I den offentliga debatten är det på det hela taget ganska tyst om hur medbestämmandet fungerar. Tystnaden kan tolkas som att ”hälsan tiger still”, att samverkan på det stora hela fungerar väl. En annan tolkning är att den har hamnat i bakvattnet, blivit något menlöst som ingen bryr sig om. Hur det är med den saken behandlas närmare i bidrag av sociologen professor Casten von Otter (casten.vo@gmail.com), företagsekonomerna docent Tony Huzzard (Tony.Huzzard@fek.lu.se) och fil dr Klas Levinson (klas.levinson@telia.com) och statsvetaren docent Jan Wallenberg (info@janwallenberg.se).

Bidragen är samstämmiga i sin positiva grundsyn till MBL, om än med ett antal förbehåll. Lagstiftningen rymmer en betydande flexibilitet och de svagheter som framträder idag handlar främst om tolkning och praktiskt genomförande. Lagen ger goda förutsättningar för en samverkanskultur som överensstämmer med den moderna ekonomins behov av slagkraft och av spelrum för enskilda medarbetare.

Bokens fyra bidrag behandlar
• den globaliserade ekonomins behov av inflytande i arbetslivet
• en jämförelse mellan medbestämmandet i Sverige och Storbritannien
• en jämförelse mellan näringsliv och offentlig sektor
• analys av utvecklingen från förhandlingskultur till samverkanskultur i offentlig sektor.

Ytterligare information

Vikt 214 g
Storlek 6 × 165 × 242 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

97

Publikationsår

2008

Bandtyp

Häftad

ISBN

987-91-89317-45-1

ISSN

1404-8426

Volym

2008:1