Learning by fighting?

Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och versamhetsomr.

Ewa Gunnarsson

121 SEK

Art.nr.: 978-91-89317-43-7 Kategori:

Beskrivning

Ett 15-tal jämställdhetsaktörer inom VINNOVAs organisation har tillsammans med fyra forskare under tre år initierat och skapat olika forsknings-, förändrings- och lärprocesser med fokus på jämställdhet och utveckling av en fördjupad könsteoretisk kompetens.
Resultatet redovisas utifrån fyra ingångar – Könsarbetsdelning/segregeringsmönster; symboler, föreställningar och diskurser; interaktion mellan individer och grupper; personligt förhållningssätt och identitet.
Projektet bidrar till en ökad förståelse av hur gemensamma interaktiva lärprocesser kan skapas i en organisation där tid är en bristvara och där personalen ofta förväntas vara flexibel. Den samhällsvetenskapliga interaktiva forsknings- och utvecklingsprocessen problematiseras i förhållande till organisationens naturvetenskapliga och positivistiska forskningsparadigm. I rapporten förs också en diskussion om hur balans kan uppnås mellan närhet och distans i ett interaktivt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ytterligare information

Vikt 203 g
Storlek 6 × 165 × 242 mm
Språk

Engelska

Antal sidor

92

Publikationsår

2013

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-89317-43-7

ISSN

1404-8426

Volym

2007:14