Krig och Brott

Definitioner av kriminalitet i ett bosniskt efterkrigssamhälle

Goran Basic

104 SEK

Beskrivning

Det som uppfattas som brott kan variera beroende på krig, fred, segrare och offer. Den normupplösning som framträdde i staden Ljubija i nordvästra Bosnien under kriget (1992-1995), gav upphov till nya konflikter och grupperingar, som fortlever även efter kriget. Konkurrensen om offerrollen efter kriget framträdde mellan olika kollektiv. Gamla förbrytelser sätter sin prägel på de intervjuades berättelser, där man kan spåra en konkurrens om offerrollen. Den empiriska delen av uppsatsen bygger på observationer i Ljubija, tidningsartiklar från området samt samtalsintervjuer. Materialet analyseras med hjälp av Durkheims syn på kriminaliteten i samhället, Simmels analys av försoning samt Christies begrepp ”det idealiska offret”. Mina egna känslor under fältarbetet diskuteras också.

Ytterligare information

Vikt 234 g
Storlek 4 × 210 × 297 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

68

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-203-X

ISSN

1104-1153