Iscensätta barnperspektiv

Före, under och efter Barnahusbesök

Maria Kläfverus

299 SEK

Art.nr.: 978-91-89604-69-8 Kategori:

Beskrivning

I Barnahus samverkar olika myndigheter kring barn som misstänks ha varit utsatta för brott. Myndigheterna kan samordna sina insatser och barn tas emot i en barnvänlig miljö med ambitionen att verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv. Barn besöker Barnahus för polisförhör och stöd. Om vårdnadshavaren är misstänkt för att ha utsatt barnet, kan förhör med barnet genomföras utan att vårdnadshavaren initialt är informerad och en särskild företrädare fattar beslut i vårdnadshavarens ställe. Barnet hämtas då till Barnahuset från sin förskola eller skola. En trygghetsperson, till exempel en lärare eller skolkurator, följer med barnet för att erbjuda trygghet i situationen. Avhandlingen handlar om händelser vid olika tidpunkter och platser före, under och efter Barnahusbesök för polisförhör. Det innefattar hämtning av barn, förberedelser, själva besöket och återkomsten till förskolan eller skolan efteråt. Händelseförloppet följs med stöd av vad barn, föräldrar och trygghetspersoner har berättat. Avhandlingen visar på de utmaningar såväl barn, medföljande vuxna som professionella knutna till Barnahuset ställs inför när brottsutredningar förväntas bedrivas utifrån en ambition om ett uttalat barnperspektiv.
Maria Kläfverud är socionom med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten (Barn och familj). Det här är hennes doktorsavhandling i socialt arbete.

Ytterligare information

Vikt 625 g
Storlek 20 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

332

Publikationsår

2021

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-89604-69-8

ISSN

1650-3872

Volym

62