Individuell lön i praktiken

En studie i verksamhet och lönesättning i kommunal sektor

Lotte Alsterdal

138 SEK

Art.nr.: 978-91-86491-31-4 Kategori:

Beskrivning

Rapporten utgår från ett antal dilemman som lönesättande chefer, fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter ställs inför när de hanterar individuell lönesättning i sin praktiska vardag i kommuner och landsting. Individuell lönesättning behandlas från två perspektiv, ett statsvetenskapligt och ett som fokuserar på praktisk kunskap. Fokus ligger på att se lönesättningen i sitt sammanhang. Framför allt uppmärksammas tillämpningen av individuell lönesättning i förhållande till verksamheten. Uppmärksamhet ägnas också åt lönesättningens samband med kommuners och landstings särart – stora och komplicerade organisationer med politisk styrning. Ett återkommande tema i analysen är att individuell lönesättning inte kan ses som en separat teknisk fråga.
Rapporten bygger på ett treårigt FoU-projekt. Drygt tjugo personer ingick i undersökningen, både från den fackliga sidan och från arbetsgivarsidan. Utgångspunkten var texter skrivna av deltagarna, som speglade deras erfarenheter. I rapporten återfinns flera av dessa texter, samt citat och referat från samtalen och rapportförfattarnas analyser.
Fil.dr. Lotte Alsterdal är forskare och lektor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Docent Jan Wallenberg är forskare och konsult, knuten till IKE, företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Ytterligare information

Vikt 253 g
Storlek 7 × 165 × 242 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

115

Publikationsår

2012

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-86491-31-4

ISSN

1404-8426

Volym

2010:1