Idrott i förändring

En flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället

Åke Nilsén (Red.)

206 SEK

Art.nr.: 91-7267-243-9 Kategori:

Beskrivning

För många människor idag är idrott och fysisk aktivitet ett viktigt inslag i deras livsstil och hälsostrategi. Intresset för motion sprider sig också allt högre upp i åldrarna. I samhällsdebatten betonas entydigt det ansvar som alla har för sin långsiktiga fysiska hälsa, samt de risker man löper om man inte sköter den. Fysisk lek är i vår tid något allvarligt och samhällsnyttigt, men har inte alltid uppfattats så. Mot bakgrund av detta kan man ställa sig frågan varför idrott och fysisk aktivitet kommit att betonas så starkt speciellt i vår tid, och vilken betydelse denna betoning har både för den fysiska leken i sig och samhällsliv, folkhälsa och människors självuppfattning.

Denna antologi vill belysa frågan om idrottsfenomenets betydelse i en social förändringsprocess från två håll: å ena sidan hur samhällsutvecklingen påverkar människors konkreta intresse för idrott, lek och fysisk aktivitet, och å andra sidan vad detta intresse gör med de människor som engagerar sig idrottsligt och med det samhälle de är med att skapa. Författarna är verksamma vid Lunds Universitet, Malmö högskola respektive Högskolan i Halmstad.

Ytterligare information

Vikt 459 g
Storlek 12 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

206

Publikationsår

2007

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-243-9