I skuggan av välfärdssamhället

En sociologisk intervju studie om svartarbetes villkor i Öresundsregionen

Johanna Norberg

82 SEK

Beskrivning

Denna rapport är baserad på intervjuer med tolv svartarbetande polacker i Sverige/Danmark,
tre svenska svartarbetsgivare och representanter för myndighetskontroll.
I rapporten analyseras och tolkas vilka konsekvenser svartarbetet har för interaktionen
mellan polska svartarbetare och deras arbetsgivare, de polska svartarbetarnas/svenska
arbetsgivarnas självbild samt mötet mellan den svenska/danska välfärdsmodellen och det
polska svartarbetet. Vidare uppmärksammas hur samhälleliga kontroll- och straffunktioner
interagerar med den svarta arbetsmarknadens aktörer.

Ytterligare information

Vikt 158 g
Storlek 3 × 210 × 297 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

46

Publikationsår

2008

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-283-8

ISSN

1104-1153

Volym

2008:2