Foss Galaxen

En empirisk undersökning kring fri och öppen programvarurörelsen

Carl-Göran Heidegren

189 SEK

Art.nr.: 91-7267-218-8 Kategori:

Beskrivning

Beteckningen FOSS står för Free Open Source Software. På svenska talar man om fri programvara eller öppen källkod. I en snävare betydelse står FOSS för fri och öppen programvara för datorer som är i princip allmänt tillgänglig. I en vidare betydelse står FOSS för en uppsättning värderingar och föreställningar relaterade till fri och öppen programvara. I bredast möjliga betydelse står FOSS för mer eller mindre visionära föreställningar om en annan typ av samhälle, ett präglat av mer frihet, öppenhet och samarbete, och av att man delar vad man har med andra, kort sagt, om ett annat sätt för människor att leva tillsammans. Oavsett vilken betydelse man föredrar eller fastnar för: FOSS är idag ett allt annat än negligerbart samhällsfenomen. Det angår och berör många människor världen över, får dem att brinna för en sak, får dem att ta saker och ting i egna händer.
I denna forskningsrapport diskuteras fenomenet FOSS i termer av värdekosmos, identitet och livsföring. Tyngdpunkten ligger på FOSS som en uppsättning identitetsstiftande starka värderingar, som ett specifikt värdekosmos. Rapporten redovisar resultatet från en nätbaserad enkätundersökning som genomfördes bland medlemmar i Svenska Linuxföreningen under våren 2005. Avslutningsvis diskuteras frågan vilken kulturbetydelse som idag tillkommer FOSS. Forskningsrapportens övergripande ambition är att bidra till ett svar på frågan: Varför är FOSS ett sociologiskt intressant och betydelsefullt socialt fenomen som är väl värt att undersöka närmare?

Ytterligare information

Vikt 408 g
Storlek 11 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

183

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-218-8

ISSN

1651-596X

Volym

2006:2