Dokumenterat utanförskap

Om skolbarn som inte når målen

Gunilla Ingestad

186 SEK

Art.nr.: 91-7267-219-6 Kategori:

Beskrivning

Vilka är de ungdomar som slutar skolan med ofullständiga betyg? Hur ser dessa elevers skolupplevelser och skolprestationer ut i ett längre perspektiv?

Enligt nuvarande läroplan ska alla elever som slutar grundskolan ha nått en grundläggande kunskapsnivå och skolan är skyldig att planera skolarbetet för var och en elev så att detta mål ska kunna nås. Mer än var tionde elev lämnar emellertid grundskolan med ett betyg som anger att de inte nått målet. Ett avstånd mellan idé och verklighet är påtagligt och en skiljelinje har skapats – gränsen mellan de godkända och de andra.

Resultaten av avhandlingen visar att skolans bedömningssystem är trubbiga redskap vad det gäller att beskriva barns och ungdomars kunskapsutveckling och att orsakssambanden bakom bristfälliga betyg är en komplex fråga. Vidare talar resultaten för att den subjektiva upplevelsen, där tillhörighet och motivation är centrala komponenter, är avgörande för skolframgång.

I analysen problematiseras den rådande målstyrningsdiskursen i verksamheten. Ett ökat fokus på individualisering och valfrihet legitimerar differentierande arbetssätt, där en tilltagande medikalisering är en tydlig del. Kunskap om skolans betydelse i samhällsutvecklingen som helhet, t.ex. sociala bakgrundsfaktorers inverkan, riskerar att komma i skymundan och arbetssätt utvecklas som bidrar till ökande klyftor i samhället och till en ökad utslagning.

Ytterligare information

Vikt 401 g
Storlek 11 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

180

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-219-6

ISSN

1102-4712

Volym

72