De förrådda kämparna

Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917

Emma Hilborn

99 SEK

9 i lager

Art.nr.: 978-91-633-0640-2 Kategori:

Beskrivning

De förrådda kämparna handlar om radikalerna i den ungsocialistiska rörelsen i Sverige i början på 1900-talet. Emma Hilborn presenterar här en djup och originell historievetenskaplig undersökning av ungsocialisternas föreställningsvärld. Med fokus på deras identitetsformering analyserar hon hur ’den förrådde kämpen’, ’den okuvade vägraren’ och ’den förföljde martyren’ kämpade tillsammans med ’den hatfulle upprorsmannen’ och ’den ensamme drömmaren’ mot det kapitalistiska, nationalistiska, centralistiska och militariserade tvångssamhälle som höll på att ta form i Sverige vid denna tid. I boken kastas nytt kvalitativt ljus över den ungsocialistiska rörelsen och dess ideologiska anatomi. De förrådda kämparnas kamp visar sig här vila på motiv, strävanden och engagemang som tidigare ofta har förbisetts i de stora berättelserna om Sveriges politiska historia och arbetarrörelsens framväxt.

Boken inleds med ett förord av Victor Lundberg. Med utgångspunkt i bokens tematik diskuterar han kring hur de svenska ungsocialisternas förmodligen mest kända verk – sprängattentatet mot strejkarbetarfartyget Amalthea i Malmö hamn sommaren 1908 – kan förstås.

De förrådda kämparna vänder sig framförallt till den arbetarhistoriskt och politiskt-historiskt intresserade allmänheten men lämpar sig även väl för studiecirklar och påbyggnadskurser inom humaniora och samhällsvetenskap vid universitet och högskolor.

Emma Hilborn är doktorand vid Historiska institutionen, Lunds universitet och ansluten till forskarutbildningen inom Nationella forskarskolan i historia.
Victor Lundberg är filosofie doktor i historia och bland annat redaktör för skriftserien Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria, där denna bok är nr 2.

Centrum för Arbetarhistoria grundades 1998 som en ideell förening genom ett samarbetsavtal mellan Lunds universitet, Landskrona kommun och Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. CfA främjar arbetarhistoriska perspektiv i dess vida bemärkelse genom tre huvudsakliga, samverkande inriktningar: utbildnings- och forskningsverksamhet; arkivverksamhet och utställningsverksamhet. I dagsläget har CfA ett sextiotal medlemsorganisationer och utgår från hjärtat av Landskrona: den gamla patriciervillan Villa Fridhill på Skolallén.

Ytterligare information

Vikt 278 g
Storlek 8 × 165 × 240 mm
Språk

svenska

Volym

2

Sidantal

127

Publikationsår

2008

Bindning

häftad

ISBN

978-91-633-0640-2

ISSN

1654-2908