Av kärlek och plikt –

att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn

Sofia Linderot

254 SEK

Art.nr.: 978-91-89604-65-0 Kategori:

Beskrivning

När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att ta hand om ett släktingbarn? Hur navigerar släktinghemsföräldrarna mellan det informella vardagslivet och det formella uppdraget som familjehem? På vilket sätt hanteras de dubbla lojaliteter som uppstår genom att stå i familjerelation till både barnet och barnets föräldrar?
Dessa och flera frågor besvaras av författaren som bygger sina analyser på intervjuer med släktinghemsföräldrar bosatta i flera svenska kommuner. Bakom begreppet släktinghem finns en mångfacetterad grupp människor och alla har sin unika livshistoria att berätta. Den ofta krokiga väg som deras livslopp tagit vittnar om en komplex situation. Det som förenar dem är beskrivningar av kärleksfulla emotionella band till barnet.
Sofia Linderot är socionom och filosofie licentiat i socialt arbete. Hon är lärare på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling i socialt arbete

Ytterligare information

Vikt 512 g
Storlek 16 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

272

Publikationsår

2020

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-89604-65-0

ISSN

1650-3872

Volym

58