Självets gardrobiär

Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

Martin Berg

256 SEK

SKU: 91-7267-257-9 Category:

Description

Självets garderobiär syftar till att skapa en dialog mellan queerteoretiska och socialpsykologiska perspektiv. Med utgångspunkten tagen i en genomgång av och jämförelse mellan Judith Butler och George Herbert Mead demonstrerar författaren Martin Berg på vad sätt en dialog mellan dessa teoretiker är både nödvändig och förtjänstfull. Spänningsfältet mellan Butler och Mead utvecklas på empirisk väg genom en analys av ett stort antal nätbaserade självpresentationer och dagböcker författade av självidentifierade transvestiter. Avslutningsvis förs en fördjupande diskussion om den queera socialpsykologins möjligheter genom att arbeta med den klädda kroppen som analytiskt exempel.

Genom att på detta vis kombinera två till ytan sett disparata teoretiska perspektiv för att sedan vidareutveckla spänningen dem emellan på empirisk väg bidrar författaren med ett viktigt inlägg i sam¬tida queerteoretiska och socialpsykologiska debatter om subjektivitet, kropp, genus och aktörsskap.

Martin Berg är verksam vid sociologiska institutionen och centrum för genusvetenskap, båda vid Lunds universitet. Självets garderobiär är hans doktorsavhandling i sociologi.

Additional information

Weight 395 g
Dimensions 18 x 148 x 210 mm
Language

Swedish

Number of pages

294

Publication year

2008

Format

Paperback

ISBN

91-7267-257-9

ISSN

1102-4712

Volume

81

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Självets gardrobiär”

Your email address will not be published. Required fields are marked *