Nätgranskning i samband med rekrytering:

hur, vad och varför (inte)?

Anna Hedenus

92 SEK

SKU: 978-91-87521-15-7 Category:

Description

ATT REKRYTERARE OCH ARBETSGIVARE ANVÄNDER SIG AV INFORMATIONSSÖKNING OCH BAKGRUNDSKONTROLLER PÅ NÄTET ÄR ETT ALLT MER FÖREKOMMANDE INSLAG I REKRYTERINGSPROCESSER, BÅDE I SVERIGE OCH I ANDRA LÄNDER. DENNA TEXT VÄNDER SIG TILL SÅVÄL FORSKARE SOM YRKESVERKSAMMA OCH BEHANDLAR FRÅGOR OM HUR, NÄR OCH VARFÖR SÅDANA NÄTGRANSKNINGAR ANVÄNDS BLAND ARBETSGIVARE OCH REKRYTERARE I SVERIGE.

I REGEL GENOMFÖRS NÄTGRANSKNINGARNA OSYSTEMATISKT, SNABBT OCH UTAN KOPPLING TILL KRAVPROFILEN. DE SKÄL SOM REKRYTERARNA ANGER KAN KATEGORISERAS SOM: 1) PROCEDURMOTIV SOM HANDLAR OM ATT FÖRENKLA REKRYTERINGSPROCESSEN OCH HITTA UNDERLAG FÖR BEDÖMNING OCH URVAL, 2) ROLLMOTIV SOM KOPPLAS TILL FÖRESTÄLLNINGAR OM VAD DEN PROFESSIONELLA ROLLEN INNEBÄR OCH 3) SJÄLVFÖRVERKLIGANDE MOTIV SOM SPEGLAR ATT REKRYTERAREN UPPLEVER ANVÄNDANDET SOM ROLIGT ELLER BEKRÄFTANDE.

BLAND SÅVÄL POSITIVA SOM KRITISKA OMDÖMEN OM METODEN LYFTS TIDS-, OBJEKTIVITETSOCH RELIABILITETSASPEKTER FRAM. UTÖVER DETTA AKTUALISERAR NÄTGRANSKNINGAR OCKSÅ EN RAD ETISKA AVVÄGNINGAR SOM DISKUTERAS I ARTIKELN. AVSLUTNINGSVIS HAR FÖRFATTARNA SAMMANSTÄLLT EN CHECKLISTA FÖR REKRYTERANDE PERSONAL MED FRÅGOR SOM REKRYTERARE BÖR TA STÄLLNING TILL FÖRE ANVÄNDANDET AV NÄTGRANSKNINGAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DE, OM DE ANVÄNDS, GÖRS PÅ ETT MEDVETET, ETISKT OCH PROFESSIONELLT SÄTT.

Additional information

Weight 134 g
Dimensions 4 x 169 x 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

60

Publication year

2018

Format

Paperback

ISBN

978-91-87521-15-7

ISSN

1404-8426

Volume

2018:1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nätgranskning i samband med rekrytering:”

Your email address will not be published. Required fields are marked *