Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet

Andreas Önnerfors

141 SEK

16 in stock

SKU: 978-91-975196-2-5 Category:

Description

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst underströmning under det rationella.

Genom en analys av frimureriets normativa texter (inspirerad av Margaret C. Jacobs teorier och metoder) placerar Andreas Önnerfors in det svenska frimureriet i framväxten av det moderna civilsamhället. Henrik Bogdan behandlar ur religionsvetenskaplig synvinkel initiationen som gemensamt fenomen för frimureriets medlemmar. Möjliga socialhistoriska angreppssätt på medlemssammansättningen framläggs av Anders Simonsen. Boken innehåller även 4 300 namn på svenska 1700-talsfrimurare för vilka medlemskap i logerna nu kan verifieras. Jonas Andersson presenterar handskriften efter vilken den alfabetiska medlemsförteckningen har upprättats.

Texterna visar att 1700-talets Sverige tog till sig ett betydande europeiskt kulturfenomen och pekar på behovet av fördjupad forskning inom ett internationellt växande område: research into freemasonry.

Additional information

Weight 362 g
Dimensions 14 x 145 x 205 mm
Language

Swedish

Number of pages

285

Publication year

2006

Format

Paperback

ISBN

978-91-975196-2-5

ISSN

1650-7339

Volume

12

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk”

Your email address will not be published. Required fields are marked *