Måltidens paradoxer

Om klass och kön i vardagens familjepraktiker

Terese Anving

208 SEK

SKU: 91-7267-339-7 Category:

Description

Måltiden fyller en central plats i barnfamiljers liv, den omges av starka normer om hur man som förälder bör bete sig och vad man bör och inte bör servera sitt barn. Redan under barnens första år möter föräldrar information om vikten av att grundlägga goda matvanor hos barn och betydelsen av att äta tillsammans. Mot bakgrund av den betydelse måltiden har i vardagslivet kan man därför ställa sig frågor
som: Hur kan vi förstå måltiden som en del av hur (barn)familj görs i Sverige idag? Hur förhåller sig föräldrar till normer om måltider och föräldraskap? Och vad innebär måltidsarbetet i barnfamiljer i relation till föreställningen om det jämställda Sverige? I Terese Anvings avhandling i sociologi Måltidens paradoxer söks bland annat svar på dessa frågor. Den empiriska utgångspunkten för avhandlingen är småbarnsföräldrars berättelser om sina erfarenheter av vardagens måltidspraktik.

Avhandlingen visar att måltiden är en central praktik för hur familjer etableras i Sverige idag. Om matlagning idag ofta framhålls som en aktivitet vilken män och kvinnor delar lika på så argumenterar författaren för hur arbetet med vardagens mat och måltider, långt ifrån surdegsbröd och långkok, fortfarande är en könskodad praktik, samtidigt som viss mat och vissa varor är grundläggande för hur respektabelt föräldraskap görs och hur klassgränser manifesteras i dagens Sverige.

Med utgångspunkt i vardagens måltid är förhoppningen att avhandlingen ska bidra till en diskussion om betydelser av hur familj görs i Sverige idag, om hur ojämlika relationer fortlever genom en av vardagens mest centrala praktiker men också på vilket sätt den ”goda” måltiden tycks vara en symbol för det ”goda” och respektabla föräldraskapet.

Additional information

Weight 427 g
Dimensions 14 x 155 x 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

227

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-339-7

ISSN

1102-4712

Volume

101

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Måltidens paradoxer”

Your email address will not be published. Required fields are marked *