Lärarstudenters digitala studievardag

Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanell

306 SEK

SKU: 978-91-983690-7-6 Category:

Description

Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. I avhandlingen studeras hur studenters informationslitteraciteter kommer till uttryck vid användning och appropriering av digitala redskap i studievardagen vid en förskollärarutbildning. Detta sätts i relation till föreställningar om lärarutbildningens
digitalisering i nationella policytexter.

Vid förskollärarutbildningen finns en etablerad syn på lärande som samlärande och i avhandlingen identifieras den som en viktig orsak till hur, och varför, digitala redskap används. Studenters identitet och sätt att tillägna sig redskapen gestaltas genom två informationslitteraciteter, som rymmer delvis olika sätt att dela och använda information: en relationell informationslitteracitet och en pragmatisk informationslitteracitet.

Avhandlingen visar hur en diskurs om digital kompetens i nationell policy rymmer ett ekonomiskt perspektiv som fokuserar på mätbarhet och konkurrens. Detta perspektiv framstår som svårförenligt med idén om samlärande. Det finns därmed skillnader mellan nationell policy och vad flera studenter och lärare beskriver som viktigt när digitala redskap används vid lärarutbildningen.

Fredrik Hanell är verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Lärarstudenters digitala studievardag är hans doktorsavhandling i biblioteksoch informationsvetenskap.

Additional information

Weight 689 g
Dimensions 22 x 155 x 220 mm
Language

Swedish

Publication year

2019

Format

Paperback

ISBN

978-91-983690-7-6

ISSN

2001-7529

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lärarstudenters digitala studievardag”

Your email address will not be published. Required fields are marked *