Kungamakt och bonderätt

Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

Stefan Persson

188 SEK

35 in stock

Description

Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna. I denna avhandling representeras de små människorna av bönderna i 1500- och 1600-talets Danmark i allmänhet och Göinge i synnerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning och bonderesning, reformation och maktcentralisering – dessa »makrohändelser« får de danska bönderna hantera effekterna av i sin vardag. Händelserna sätter sina spår också i deras politiska status och ställning inom jordbrukets ägandestruktur. Hur förhåller de sig till övermakten? Har de något inflytande på den, och hur utövar de det i så fall?
Stefan Persson vill visa att böndernas roll är en annan och större än bara som passiva objekt i ett ensidigt herre–tjänareförhållande. Hans exempel är Göinge härad, där bönderna utökar sina privilegier i utbyte mot fler plikter, inte minst av militär art. De verkar som ett gränsförsvar mot svenska attacker i ett militärt system som måste definieras som ytterst decentraliserat. Göinges särställning undermineras sedermera av Kristian IV:s centraliseringsförsök. Häradet integreras nu i det danska riket, och blir därigenom en del av ett starkt tidigmodernt land, även om delar av dess särart bevaras.

Additional information

Weight 1224 g
Dimensions 42 x 180 x 235 mm
Language

Swedish

Number of pages

474

Publication year

2005

Format

Hardcover

ISBN

91-7061-018-5

ISSN

1651-775X

Volume

8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kungamakt och bonderätt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *