Idrott i förändring

En flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället

Åke Nilsén (Red.)

194 SEK

SKU: 91-7267-243-9 Category:

Description

För många människor idag är idrott och fysisk aktivitet ett viktigt inslag i deras livsstil och hälsostrategi. Intresset för motion sprider sig också allt högre upp i åldrarna. I samhällsdebatten betonas entydigt det ansvar som alla har för sin långsiktiga fysiska hälsa, samt de risker man löper om man inte sköter den. Fysisk lek är i vår tid något allvarligt och samhällsnyttigt, men har inte alltid uppfattats så. Mot bakgrund av detta kan man ställa sig frågan varför idrott och fysisk aktivitet kommit att betonas så starkt speciellt i vår tid, och vilken betydelse denna betoning har både för den fysiska leken i sig och samhällsliv, folkhälsa och människors självuppfattning.

Denna antologi vill belysa frågan om idrottsfenomenets betydelse i en social förändringsprocess från två håll: å ena sidan hur samhällsutvecklingen påverkar människors konkreta intresse för idrott, lek och fysisk aktivitet, och å andra sidan vad detta intresse gör med de människor som engagerar sig idrottsligt och med det samhälle de är med att skapa. Författarna är verksamma vid Lunds Universitet, Malmö högskola respektive Högskolan i Halmstad.

Additional information

Weight 459 g
Dimensions 12 x 169 x 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

206

Publication year

2007

Format

Paperback

ISBN

91-7267-243-9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Idrott i förändring”

Your email address will not be published. Required fields are marked *