Från reserv till reserv

Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken

Johanna Overud

98 SEK

SKU: 978-91-89317-48-2 Category:

Description

I Sverige har vid olika tidpunkter lanserats satsningar för att skapa förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Både politik och arbetsmarknad har genomgått betydande förändringar, något som i denna rapport studeras på regional nivå utifrån ett genusperspektiv. Studien placeras i skärningspunkten mellan arbetsmarknadspolitik, jämställdhetspolitik och regionalpolitik. Arbetsmarknadspolitiken har länge varit ett av de starkaste medlen för att uppnå målen med jämställdhetspolitiken. I den här rapporten undersöks den del av arbetsmarknadspolitiken som samverkar med den regionala utvecklingspolitiken och hur den utformas i relation till de jämställdhetspolitiska målen.

Rapportens huvudsyfte är att utifrån två tidsbilder diskutera möjligheter och problem som är förknippade med den politik som uppmuntrar och stimulerar kvinnor att övergå från hemarbete till lönearbete, respektive från lönearbete till företagande. Genom två nedslag i tiden i Jämtlands län illustreras en förskjutning i den politiska retoriken från lönearbete till företagande som avspeglas i olika arbetsmarknadssatsningar för att öka kvinnors förankring på arbetsmarknaden. Med en maktordning som underordnar kvinnor återkommer ett synsätt som leder till att politiska åtgärder gång på gång utformas utifrån synen på kvinnors arbetskraft som en reserv.

Johanna Overud är verksam vid Mittuniversitet i Östersund, Ann-Mari Sätre vid Uppsala universitet och Mittuniversitet och Arja Tyrkkö vid Karolinska Institutet.

Additional information

Weight 152 g
Dimensions 4 x 165 x 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

69

Publication year

2013

Format

Paperback

ISBN

978-91-89317-48-2

ISSN

1404-8426

Volume

2008:3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Från reserv till reserv”

Your email address will not be published. Required fields are marked *