Förändring av deltagandet i produktionen

Exempel från slutmonteringsfabriker i Volvo

Roland Ahlstrand

165 SEK

SKU: 91-7267-008-8 Category:

Description

Under inledningen av 1990-talet skedde stora organisationsförändringar i
Volvos slutmonteringsfabriker. I såväl Volvo Personvagnars monteringsfabriker i Torslanda och Kalmar som Volvo Lastvagnars bägge monteringsfabriker i Tuve uppluckrades den vertikala och horisontella arbetsdelningen – framförallt när det gäller arbetare och arbetsledare, som fördjupade och breddade sitt deltagande i styrningen av produktionen. Hur ska denna förändring förklaras? Det är huvudfrågan i denna doktorsavhandling i sociologi.

Roland Ahlstrand tolkar förändringarna utifrån en organisationssociologisk
ansats: de förklaras både utifrån företagets interaktion med olika
omgivningar och utifrån samspelet mellan olika aktörer inom företaget.
Japanska organisationsformer var en av de inspirationskällor som låg till
grund för de koalitioner som utvecklades mellan ledningen och de fackliga
organisationerna, liksom för den kvalificeringsstrategi som utvecklades inom dessa koalitioner. Marknad och organisation sammankopplades på ett helt nytt sätt: ökad konkurrens, ett ständigt ökat antal bilvarianter, allt högre krav på kvalitet, leveranstider och konkurrenskraftiga priser kopplades systematiskt till ett förändrat deltagande: lagarbete, läroprocesser, kompetensutveckling, decentralisering och integration. En av de viktigaste slutsatserna är att ledningen, i samverkan med de fackliga organisationerna, helt enkelt förstod att produktivitet och organisation har ett starkare samband än man tidigare trott. Ahlstrands avhandling lämnar ett viktigt bidrag till förståelsen av arbetsorganisationens utveckling i ett vidare samhälleligt perspektiv.

Additional information

Weight 361 g
Dimensions 10 x 165 x 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

165

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-008-8

ISSN

1102-4712

Volume

31

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Förändring av deltagandet i produktionen”

Your email address will not be published. Required fields are marked *