Alla är ju med alla…

Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

Maria Heintz

239 SEK

SKU: 978-91-89604-60-5 Category:

Description

Interaktion sker ofta i grupper. En grupp barn förväntas vara i dagligen är skolklassen. I dagens samhälle är skolan den enda tvingande arenan som finns kvar. Vad händer när skolan sätter samman barn till en skolklass och sedan förväntar sig att alla ska vara kompisar med alla? Vilka kamratskapande grupprocesser sker inom en skolklass? Hur påverkar dessa grupprocesser skolans arbete med värdegrund och mot kränkande behandling?

Avhandlingen undersöker barns sociala samspel inom ramen för skolan som fysisk plats, samhällelig institution och social arena med stöd i ett interaktionistiskt grupperspektiv. Ett resultat från studien är att rastlekar i olika typer av grupper genererar olika former av emotionell energi. Emotionella energier fokuserar, intensifierar och överför känslor från en situation till nästa. Därför påverkar barns samspel på skolgården även deras samspel i andra kontexter såsom i klassrummet eller i matsalen. Detta påverkar lärarnas arbete med att ena skolklassen och få ett gott arbetsklimat.

Maria Heintz är socionom och har tidigare arbetat som skolkurator. I denna avhandling belyser hon en av de frågor hon återkom till i sitt praktiska arbete. Kan alla vara kompisar med alla?

Additional information

Weight 463 g
Dimensions 16 x 148 x 210 mm
Language

Swedish

Number of pages

270

Publication year

2018

Format

Paperback

ISBN

978-91-89604-60-5

ISSN

1650-3872

Volume

53

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Alla är ju med alla…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *